Wykup wierzytelności

Masz problem z odzyskaniem swoich płatności?

Kontrahent nie odbiera telefonu? A Ty potrzebujesz gotówki żeby dalej utrzymać się na rynku? Jesteśmy firmą która spełnia oczekiwania klientów szukających właśnie takiej pomocy.

Centralne Biuro Obrotu Wierzytelnościami zajmuje się wykupem wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności, czyli długów, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polega na przeniesieniu ich ze zbywcy (wierzyciela) zwanego cedantem na nabywcę, czyli cesjonariusza. Dlatego też proponujemy Państwu wykup faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął, który polega na tym, iż C.B.O.W. wykupuje należności wynikające z tytułu wystawionych faktur już w momencie zawarcia umowy, a jeszcze przed upływem terminu jej płatności przejmując ryzyko wypłacalności kontrahenta naszego klienta (cesja właściwa).

Dlaczego warto sprzedać faktury? Otrzymujemy zapłatę natychmiast, jeszcze przed terminem płatności w przypadku opóźnień nie konfliktujemy się z naszym kontrahentem uwalniamy się z ryzyka wypłacalności kontrahenta. Wykup należności tzw. śmieciowych, które są już przedawnione lub ich egzekucja została umorzona przez komornika. Dzięki sprzedaży takich straconych wierzytelności nasi klienci zyskują dodatkowy kapitał oraz korzyść w podatku dochodowym. W tym przypadku również przejmujemy ryzyko wypłacalności dłużnika.

Dlaczego warto sprzedać stracone wierzytelności?

  • uzyskujemy realne pieniądze
  • uzyskujemy korzyść w podatku dochodowym już w momencie zawarcia cesji
  • czyścimy portfel starych wierzytelności i możemy zając się sprawami bieżącymi
  • wysyłamy sygnał, że nie odpuszczamy swoim dłużnikom.
problem-kasy