Pon. - Pt.8.00 -16.00
Adresul. Jagiellońska 39b, Szczecin
Znajdź nas w Social Media
WYCENA WIERZYTELNOŚCI

Wycena
wierzytelności

- Masz wierzytelność i chcesz ją sprzedać, ale nie wiesz ile jest warta
- Chcesz wnieść aportem wierzytelność, ale trzeba określić jej wartość
- Dokonujesz podziału majątku w skład, którego wchodzą wierzytelności
- Dokonujesz odpisów aktualizujących

CBOW FinanseCzy jest możliwe określenie wartości wierzytelności?

Aby można było mówić o wartości wierzytelności, w pierwszej kolejności należy zdefiniować, czym jest wierzytelność. Wierzytelność jest to prawo wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego obie strony stosunku prawnego (K. Kreczmańska-Gigol, Przelew wierzytelności jako instrument zarzadzania płynnością, w: Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa 2015, s. 266-276).

Wierzytelność może obejmować jedno lub wiele roszczeń. Przeciwieństwem wierzytelności jest dług dłużnika wobec wierzyciela (E. Mączyńska, Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna, w: Ochrona praw wierzycieli w Polsce, red. J. Gołaczyński, E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2017, s. 19-52.).

Zatem zwykle tam, gdzie występuje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami, to są one względem siebie wierzycielem (łac. creditor) lub dłużnikiem (łac. debitor). Choć wierzytelność jest szeroko pojętym uprawnieniem, to w przypadku wyceny wierzytelności zwykle szacowna jest wartość należności, rozumiana jako określona ilość pieniędzy należna wierzycielowi od jego dłużnika.

Profesjonalna wycena firmWycena przedsiębiorstwa Wycena wartości spółki

Wycena wartości wierzytelności przeterminowanych. Remigiusz Rekman jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

CBOW FinansePodział wierzytelność

Czym jest wierzytelność? Wierzytelność możemy podzielić ze względu na ujęcie prawne, księgowe oraz finansowe.
WIERZYTELNOŚĆ

Ujęcie prawne

Prawo przysługujące wierzycielowi powstałe wskutek zawarcia lub na skutek decyzji administracyjnej
NALEŻNOŚĆ

Ujęcie księgowe

Kategoria bilansowa - część aktywów podmiotu uprawnionego: część aktywów obrotowych (należność krótkoterminowa), część aktywów długoterminowych (należność długoterminowa)
NALEŻNOŚĆ

Ujęcie finansowe

Kwota środków pieniężnych przysługująca podmiotowi uprawnionemu (wierzycielowi) od podmiotu zobowiązanego (dłużnika).

Źródło: K. Kreczmańska-Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności, Difin, Warszawa 2015, s. 14.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jeśli zatem mówimy o konkretnej ilości pieniądza, to wydaje się dość oczywistym, że powinno być możliwe określenie jego wartości poprzez określający go nominał. Niestety nie jest to takie proste, a określenie wartości należności zależy od wielu czynników oraz celu szacowania owej wartości.

Należy pamiętać, że należność jest uprawnieniem wierzyciela do otrzymania od dłużnika określonej ilości pieniędzy, co nie jest równoznaczne z posiadaniem tej kwoty. W skrajnym przypadku wierzytelność może być równa 0 zł (niezależnie od wartości nominalnej), a nawet warta mniej niż 0 zł, gdyż może być tylko dodatkowym kosztem w przypadku konieczności poniesienia wydatków na bezskuteczną windykację. Wierzytelność może być również warta znacznie więcej niż jej wartość nominalna, gdy ma przynależne wysokie należności uboczne i jest dobrze zabezpieczona, dzięki czemu ryzyko braku zapłaty zostaje ograniczone.

Wartość wierzytelności jest silnie związana z celem samej wyceny oraz przyjętą metodą badawczą, która w dużej mierze zależy od posiadanych danych.

Wyceń wierzytelnośćNajczęstsze powody wyceny wierzytelności

https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/cbow-icon_03.png

Określenie wewnętrznej wartości posiadanych wierzytelności

https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/cbow-icon_05.png

Określenie wartości posiadanych należności na potrzeby odpisów aktualizujących

https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/cbow-icon_07.png

Określenie wartości rynkowej lub ceny ofertowej wierzytelności w przypadku ich sprzedaży

https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/cbow-icon_09.png

Wycena wierzytelności na potrzeby określenia części aktywów masy upadłości

https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/cbow-2_05.png

Określenie wartości wierzytelności, która ma stanowić zabezpieczenie

Remigiusz Rekman jest biegłym sądowym w dziedzinie:

– wyceny należności przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
– szacowania wartości rynkowej wierzytelności przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Formularz kontaktowy
  Formularz kontaktowy
   https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/logo-white.png

   20 lat doświadczenia w windykacji i kilka tysięcy prowadzonych spraw, to spory potencjał. Do tego niezliczona ilość szkoleń, aby być na bieżąco.

   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   E-MAILNapisz wiadomość
   Godziny pracyPracujemy w godzinach
   Poniedziałek – Piątek, 08:00 – 16:00
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   Witam tutaj jest content. I potem idzie kod CF7:

   Błąd: Brak formularza kontaktowego.