Pon. - Pt.8.00 -16.00
Adresul. Jagiellońska 39b, Szczecin
Znajdź nas w Social Media

Pojęcie wierzytelności, należności, zobowiązania i długu – słowniczek pojęć

20 września 2021by webdeveloper

Rozpoczynając cykl artykułów związanych z dochodzeniem należności i obsługą wierzytelności należy zacząć od słowniczka pojęć – zatem:

Wierzytelność

Wierzytelność jest to prawo wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego obie strony stosunku prawnego[1]. Wierzytelność może dotyczyć zarówno spełnienia praw rzeczowych, jak i pieniężnych. Może obejmować zarówno jedno lub wiele roszczeń, np. należność główną oraz odsetki. Wierzytelność powstaje wskutek zawarcia umowy lub na skutek decyzji administracyjnej.

Należność

Należność jest pojęciem finansowym – węższym od wierzytelności, gdyż dotyczy kwoty środków pieniężnych przysługujących wierzycielowi od dłużnika. Powstaje wskutek zawarcia między stronami umowy, z której powstaje obowiązek zapłaty lub zwrotu danej kwoty. ilości to uprawnienie wierzyciela do otrzymania od dłużnika określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. W ujęciu księgowym należności oznaczają część aktywów wierzyciela.

Zobowiązanie

Zobowiązanie jest to konieczność wykonania przez dłużnika określonego działania wobec wierzyciela, które może polegać na określonym działaniu, zaniechaniu określonego działania, albo zapłacie lub zwrocie określonej sumy pieniędzy.

Dług

Dług jest pojęciem opozycyjnym do wierzytelności. Przeciwieństwem wierzytelności jest dług dłużnika wobec wierzyciela[2].

[dt_gap height=”10″ /]

Reasumując, zwykle tam, gdzie występuje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami, to są one względem siebie wierzycielem (łac. creditor) lub dłużnikiem (łac. debitor) i mają wobec siebie wierzytelność (w ujęciu finansowym rozpatrywaną jako należność) lub zobowiązanie, czyli dług.

[dt_gap height=”10″ /]

[dt_divider style=”thin” /]

[1] K. Kreczmańska-Gigol, Przelew wierzytelności jako instrument zarzadzania płynnością, w: Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa 2015, s. 266-276.

[2] E. Mączyńska, Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna, w: Ochrona praw wierzycieli w Polsce, red. J. Gołaczyński, E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2017, s. 19-52.

 

 

webdeveloper

Formularz kontaktowy
  Formularz kontaktowy
   https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/logo-white.png

   20 lat doświadczenia w windykacji i kilka tysięcy prowadzonych spraw, to spory potencjał. Do tego niezliczona ilość szkoleń, aby być na bieżąco.

   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   E-MAILNapisz wiadomość
   Godziny pracyPracujemy w godzinach
   Poniedziałek – Piątek, 08:00 – 16:00
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   Witam tutaj jest content. I potem idzie kod CF7:

   Błąd: Brak formularza kontaktowego.