Pon. - Pt.8.00 -16.00
Adresul. Jagiellońska 39b, Szczecin
Znajdź nas w Social Media

Na co należy zwrócić uwagę badając wierzytelność?

Na co należy zwrócić uwagę badając wierzytelność?

Wierzytelność jest to uprawnienie wierzyciela wobec jego dłużnika do określonego działania. Zarówno w życiu codziennym, jak i obrocie gospodarczym wierzytelność zazwyczaj dotyczy zapłaty należności wynikającej z zawartej umowy. Zwykle to prawo możemy zbyć zbywane. Z poniższego artykułu dowiesz się co należy wziąć pod uwagę oceniając wierzytelność, jeśli oczywiście jest dostęp do dokumentów oraz danych o dłużniku.

 

Zbadaj umowę, z której wynika wierzytelność.

Przede wszystkim przestudiuj umowę, czyli łączący wierzyciela i dłużnika stosunek prawny. Przede wszystkim sprawdź, czy należności nie jest sporna. Jeśli nie ma wątpliwości co do obowiązku zapłaty przez dłużnika, kolejnym krokiem powinno być ustalenie, czy wierzytelności nie jest przedawniona. W zależności od rodzaju wierzytelności ma ona różny okres przedawnienia, czyli termin w którym jest możliwe jej dochodzenia przed sądem lub w postępowaniu egzekucyjnym. Pamiętaj jednak, iż nawet przedawniona wierzytelność nie przestaje jako taka istnieć – staje się wówczas należnością naturalną. W takim przypadku, gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie nie może żądać zwrotu zapłaty od wierzyciela. Dłużnik może też zrzec się zarzutu przedawnienia i w ten sposób termin przedawnienia zaczyna biec od nowa. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy umowa łącząca wierzyciela i dłużnika nie wyklucza możliwości dokonania cesji, gdyż to może wpłynąć na jej wartość – choć oczywiście to zależy od celu wyceny.

Sprawdź dłużnika.

Kolejnym krokiem powinno być zbadanie możliwości spłaty długu przez dłużnika. W tym celu zbadaj jego płynność finansową i możliwość spłaty – choć jest to zwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego sprawdź majątek z którego będzie szansa skutecznego przeprowadzenia ewentualnej egzekucji komorniczej. Tu warto pokusić się o szersze spojrzenie i w miarę możliwości ustalenie nawet zbytych składników majątku, gdyż te również mogą być pomocne w dochodzeniu należności – o czym nieco później. Warto również sprawdzić bazy danych o nierzetelnych płatnikach – są trzy legalnie działające: Erif, InfoMonitor, czy KRD. Oczywiście możesz też przewertować rozmaite dostępne w Internecie listy dłużników. Pamiętaj jednak, że nie ma pewności co do rzetelności zamieszczonych w nich informacji.

Sprawdź możliwości dochodzenia wierzytelności.

Zwykle najszybszym i najtańszym sposobem odzyskania długu jest ugoda. Dlatego zastanów się nad możliwością zawarcia porozumienia. Jeśli jednak nie ma możliwości polubownego rozwiązania problemu, należy rozważyć złożenie sprawy do sądu. W związku z tym oszacuj koszty i czas jaki będzie potrzebny do uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego wszczęcie egzekucji komorniczej. Tu dużo zależy od posiadanych dokumentów oraz aktywności dłużnika. Następnie w swojej kalkulacji trzeba założyć czas potrzeby na wyegzekwowanie należności przez organ egzekucyjny. Egzekucja niestety może trwać bardzo długo – nawet jeśli wskażemy majątek, z którego będzie prowadzona. Niestety obecne przepisy bardziej chronią interesy dłużnika niż wierzyciela. Jeśli ten pierwszy będzie aktywny, to wydłuży znacząco egzekucję lub wręcz ją uniemożliwi.

Jeśli egzekucja komornicza okaże się częściowo lub całkowicie bezskuteczna można rozważyć zasadność złożenia tzw. skargi pauliańskiej. Jest to powództwo wierzyciela o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej wykonanej przez dłużnika, która doprowadziła do zbycia składnika jego majątku. Co wpłynęło na pogorszenia stanu majątkowego i brak możliwości odzyskania należności. Wiąże się to jednak z koniecznością złożenia pozwu. Proces jest zwykle droższy i trudniejszy niż sprawa o zapłatę. Dlatego warto przeliczyć jego koszt, czas i ewentualne szanse na sukces.

 

Wszystkie powyższe działania mają na celu z jednej strony próbę oszacowania ryzyka i realnej wysokości możliwej do odzyskania należności, a z drugiej czasu jaki będzie potrzebny, by tego dokonać. Są to podstawowe dane jakie będą potrzebne do oszacowania i wyceny wierzytelności.

 

Remigiusz Rekman

Formularz kontaktowy
  Formularz kontaktowy
   https://cbow.pl/wp-content/uploads/2022/04/logo-white.png

   20 lat doświadczenia w windykacji i kilka tysięcy prowadzonych spraw, to spory potencjał. Do tego niezliczona ilość szkoleń, aby być na bieżąco.

   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   E-MAILNapisz wiadomość
   Godziny pracyPracujemy w godzinach
   Poniedziałek – Piątek, 08:00 – 16:00
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   CBOWCBOW Remigiusz Rekman
   ul. Jagiellońska 39b
   70-382 Szczecin

   NIP 852-114-28-76
   KONTAKTSocial Media
   Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych kanałów Social Media.
   Witam tutaj jest content. I potem idzie kod CF7:

   Błąd: Brak formularza kontaktowego.